güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler güncel haberler

Karanlık dijitalçağ ve ‘Sırr-ı Hakikat’

Şu an elinize aldığınız bu kitap! Yalnızca bugüne ilişkin bir kitap değildir… Geçmiş, artık ve gelecek… Zamanı! Mikro ve makro-âlemleri! Yapay ve doğal hayatı! Din ve bilimi! şeytanın iç sesini! Ve işte hepsini birden… Ruh diliyle! Kalbin o en eski bilgisi üzerinden… Tevhidî bakışla bütünleyerek… Tarih boyunca faaliyet gösteren global şirk-etlerin bugün insanlığı getirdikleri bu ‘dijitalçağ’da! O karanlık uçurumun kenarında! Dijital olan her şeyin süreksiz olduğunu! Ezelden ebede her dâim bâki kalacak olanın yalnızca ‘Ruh İyiliği’ olabileceğini! Sizlere bir daha hatırlatabilmek için yazıldı!

İstiyoruz ki! Şirk-etlerin karanlık niyetlerini artık tüm açıklığıyla bilelim! ‘İnsan’ olmanın… ‘İnsan’ kalabilmenin ‘Nur-u Hakikat’i üzerine bir sefer daha düşünelim… İşte lakin o vakit… ‘DijitalÇağ’ın üzerimize gelen bu alacakaranlığından kurtulabiliriz… Her şeyin ‘hakikat’ini bilerek…

De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Lakin gönül ve akıl sahipleri düşünüp ibret alır.”

( Zümer / 9 )

KİTABIN KISIMLARI VE ALINTILAR

Birinci Kısım: Ruh Muhafızları

 • Her ânınızı izliyorlar, kaydediyorlar… Ve sizin geleceğinizi şekillendiriyorlar siz hiç fark etmeseniz de! Kimler ki onlar?

 • Ancak ne yaparlarsa yapsınlar… Kalbimizde duruyor ya hâlâ O ‘Sırr-ı Hakikat’! Orada daima sizi bekliyordur tüm güzelliğiyle! şeytan kalbe giremez çok şükür… Bunun için yazıldı bu kitap!

 • Birinci insan yaratıldığından beri kalbin içindeki o sırlı bilgi! Vakitten etkilenmez… Daima canlıdır… ‘Hayy’ olandır… Yani ‘insan’a bağımlı değildir… ‘Nur-u Hakikat’tir!

 • Ey Müslümanlar… Bilesiniz ki bu kitap ‘dijital şeytanlar’a ‘bir’ ültimatom olduğu kadar… Sizlere de yapılmış son ‘bir’ davettir…

İkinci Kısım: şeytanın İç Sesi

 • DijitalŞirk, ‘Yeryüzü Halifesi İnsan’ın tevhid zikrinin bozulmasıdır… İnsanın… Yeryüzünün… Gökyüzünün…

 • şeytan, Cennet’te Hz. Âdem’e ‘bilinç’ sayesinde yaklaşabilmiştir! Onların şuuruna seslendi! Ve günah başladı!..

 • O günlerin şeytanı ve bugünlerin ‘Yapay Zekâ’ya bağlı sanal mürşitleri! Aşksızdır pek çoğu! Keşke ‘Aşk’ı bilebilselerdi!

 • Sizlere Metafizik ‘bir’ okuma yaptırmaya uğraş ediyoruz… şeytanı uzaklaştırabilmek için… Bizlerdeki o sır ‘emanet’ten…

 • Nedir ki o şeytan ve şürekâsının ısrarla üzerinde durdukları ‘kuantum teoloji’? Unsur ve anti madde! Dalga ve parçacık!

 • Şirk-etler bugün sizleri! Tüm dünyayı! ‘Yapay Zekâ’ya bağlayıp! Ve hepinizi de çipleyerek! ‘Yapay Zekâ’ya! Neden şuur kazandırmanın peşindedirler?

 • Düalite nedir ki? Ve onun her yerdeki düalite sembolleri kimlere işarettir? Haydi fikrinizi ‘Yapay Zekâ’nın ‘kod’lanmasına kadar vardırın… 0 ve 1!

 • Ruhunuzla ortanıza girmek ister! Ve bunu başarırsa da! Sizi ‘Yapay Zekâ’sına bağlar… Köleleştirir!

 • İnsan zekâsındaki bilgileri; tüm insanlık tarihini, olayları, imajları, sesleri, tüm kayıtları ve milyarlarca insanın yaşadıkları olaylara nazaran tüm ruh hâllerini, genetik kodlarıyla birlikte o ‘DNA’ zincirini yapay zekâya taşıyıp; sonra da insanı yok etmek niyetindeler! ‘Yapay Zekâ’ya şuur kazandırmak dedikleri tam da budur…

 • Anlaşılıyor ki dijitaller… Maddeyi tekrar güce dönüştürmenin peşindedirler… Tüm yeryüzünü, onca mahlûkatı ve insanı kendi karanlık unsurlarına katacaklardır…

 • Dijital tehlikenin en eski kökenini yazmaya uğraş ediyoruz size! Bugünkü bilgilerle de iç içe geçirerek yorumluyoruz…

Üçüncü Kısım: ‘Aşk’a Muhtacız

 • İnsan jenerasyonuna meydan okuyor dijital ‘şey’ler… Yecüc-Mecüc! Şimdilik yalnızca dalgalar hâlinde olan o şeyler…

 • O vakit gelmeden işte! Zülkârneyn Seddi’nizi güçlendirin… Demirlenin! Topraklanın…

 • İnsanın asıl sırrı kendi kalbinin içinde beklemektedir… Vahiydir!

 • Ey kapitalist sufîler! Maddeciler… Çekilin aradan! İnsanları bir an evvel Kur’an ile baş başa bırakın…

 • Cenâb-ı Allah, halifesinin gizleneceği yere ‘Kalb’ ismini vermiştir… Günümüzde ise diyorlar ki! Kur’an dışı tasavvufçular ve ilim bilmeyen o metruk bilim insanları; bu yer, ‘kalb’ değil! ‘Beyin’dir, şuurdur!

 • İnsanın kalbi ilâhî sırların saklılık evidir! Ve o ‘halife’ işte tüm ilâhî gizlilikleri koruyacak kasadır!

Dördüncü Kısım: Great Reset

 • Kuantum fiziğinin dünyamızı getirdiği yer burasıdır! Kâinattaki her mikro parçacığa müdahale etmek istiyorlar… Kâinata bir müdahale! Ve ‘Yeryüzü Halifesi İnsan’a!

 • Artık kendi programını yazabilen o yapay zekâ; ‘Yüce Zekâ’ olmaya hazırlanmaktadır!..

 • İşte bu denli vakittir o sizin kendinizin bile bilmediği ruhunuzun peşindedir ‘Yüce Zekâ’! Zira ‘insan’ın şeytana üstünlüğü! ‘Ruh’undan gelir… şeytanın tüm kıskançlığı, berbatlığı bundandır… ‘Ruh’suz olmasından!

 • Yer-altı Virüsü! Kara-bilimin asıl sahibi! Artık bugüne kadar kimler ona hizmet etmişlerse hiçbirine muhtaçlığı kalmamıştır… Kendi zekâsı; o ‘yapay zekâ’ya şuur kazandırmıştır…

 • ‘Dijital virüs’çüler! ‘İnsan’ olmayanlar… Kuantum fiziğine nazaran artık her yerdeler! İçinizde dışınızda mevcutlar… Elbette ki çok yakında görünürlük kazanacaklar… Ellerinizde tuttuğunuz o ekranların içinden!

Beşinci Kısım: Aynadaki ‘Sır’

 • Sırlar ilmi fikirle, çalışmayla elde edilemez… Müşahadeyle ve ilhamla; Rabbimizden gelecek ‘bir’ lütufla edinilebilir… Bu ilim yalnızca aklın kavrayabileceği cinsten bir ilim değildir… Kalbin rehberliğine muhtaçlık vardır…

 • Kalbinizi yardıma çağırmazsanız… Kalb gözünüzü açık tutmazsanız… Bilin ki akıl lakin kendi sonları dâhilinde olan kadarını bilebilir… O sonların dışında kalan şeyleri bilemez…

 • İşte ‘insan’ın halifelik sırrı budur!.. Ve işte bu ‘sır’ o biricik ‘insan’ın kalbine indirilmiştir… Kur’an’dır…

Altıncı Kısım: Mikro-âlemdeki Şirk

 • Şundan hiç kuşkunuz olmasın ki! Şirk-etler hayatımıza olan müdahalelerini arttıracaklardır… Zira onlar için; insan “son derece karmaşık ileri bilgisayar programıdır. Hepimiz genlerimizi muhafazaya programlı bilgisayarlarız. Bilgisayarlar da karbona dayalı olmayan bir canlı cinsidir.”

 • Kendi yer-altı uzayından gelip dünyayı kurtaracak… Kaosa son verecek… ‘DijitalMesih’ hazırlığındalar! Ve sonra da ‘YeniDijitalDünya’! Şirk-et Diktatörlüğü!

 • ‘Her şeyin teorisi’ dedikleri ve dünyada ne kadar insan varsa hepsini ‘ekran’lara bağlayıp meskenlerinde esir aldıktan sonra tüm hayatlarını izleyebilecek o ‘KuantumGöz’!

 • Dalga ve parçacık ortasındaki o gidip gelmelerin ortasına sızabilen o ‘şey’ler… Bilin ki! Cenâb-ı Allah’ın ‘nur’dan yapılmış ordularına hiçbir şey yapamazlar…

 • Tam da burada işte ‘şeytanın gürültüsü’nü hatırlayalım yeniden… Bu gürültü bizi yalnızca makro âlemde rahatsız etmez ki! Mikro-âlemi de rahatsız eder… Tüm zerrelerimizi böler parçalar… İnsanın kendiyle! İnsanın kendisinin kâinatla olan ‘bir’liğini bozar… ‘Tevhid’e aykırıdır!

 • Asıl şirk mikro-âlemdedir… Buna dikkat çekmeye çaba ediyoruz! şeytan, dijital şirk-etleriyle bedenimizin ve kâinatın ‘bir’ âhengini bozmak, parçalamak için yüzyıllardır uğraşıyor…

 • Bu kitabı bunun için yazdık! Nedir ki değil mi mikro-âlemdeki şirk? şeytanın iç sesiyle kımıldanışı! Kendi gücüyle; yılan oluşu!

Yedinci Kısım: Kurtuluş

 • Aklınızı kalbinizin içine alın… ‘Kalb’ vahyin yurdudur… Akıl, kalbin dışına çıkarsa şeytanın hilelerine aldanabilir ve haz girdabının içine düşer…

 • İslâm, saklı açık tüm hâllerimizle Allah Teâla’ya teslim olmaktır… Lakin o vakit müminin kalbinin içindeki ‘nur’ parlar… Ve şeytanın tuzaklarına karşı uyanık kalır… Gözündeki perdelerin kalkmasıyla da tüm hakikatler ortaya çıkar… Kalbindeki tevhid parıltısıyla ‘bir’lenir… Kalb-î selim olur…

 • Gökyüzünü seyredin… Ağaçlara, kuşlara, o berrak su kaynaklarına, tabiatınıza bakın… Tabiatınızı sevin, koruyun, sahip çıkın… Cenâb-ı Allah’ın âyet-i kerîmeleri her yerdedir… ‘Oku’yun! Tefekkür edin…

 • Şirk-etlerin tüm bu dijital günahlarından korunmak için de tek yapmanız gereken; yüzünüzü Kur’an’a dönmektir! Ey müminler… Elbette ki yüzünüzü Kur’an’a dönmek de yetmeyecektir… Kur’an’ın içine girin!

Sekizinci Kısım: Dijital Faşizm

 • Yüzyıllardır o yer-altı örgütlenmeleri! Kadim inisiyeler… Hepsinin o birinci âna tekrar dönebilmek içindir bütün faaliyetleri! Şaşırmayın ama! Kuantum fizikçiler de buna uğraş ediyorlar… Ve tıp sektörü! Metalurji bilimi!

 • İnsanın körleşmesi o dijital ekranlar üzerinden olmuştur… Elbette ki orada kalmayacaktır dijitalleşme! Parmaklarınızın ucundan güya sizin idarenizde gibiyken… Artık sizi yönetecektir… ‘Kuantum damga’lanma budur!..

 • Dijitalleşmek, yapay zekâ, insan kuşağının sonunu getirecektir… Ve bildiğimiz manasıyla insan artık kalmayacaktır!.. Bu dijital sistem insanı robotlaştırırken… Robotları da insanlaştırmak hedeflidir!

Dokuzuncu Kısım: ‘Sırr-ı Hakikat’

 • Her kim olurlarsa olsunlar. Kardeşliğimizi bozdurmamalıyız… Zira zaman… Ey Müslümanlar tahminen de ‘Âhir Zaman’dır.

 • Ve kalbinizde ‘hayatî sır’ olanın farkına varacaksınız!.. şeytanın ‘insan’la ilgili hiçbir vakit bilemeyeceği o ‘kadim sır’ tahminen de sizin kalbinizdedir…

 • Dünyada yaşadığınızı ‘bir’ an için unutun… Kendinizi gökyüzündeki bir gezegen üzere hissedin… Ve o gezegenin her zerresinde ne oluyorsa hissedebiliyorsunuz… Yani o gezegen sizden ibaret!

 • Ve artık elinizde tuttuğunuz kitabın teker teker harflerini düşünün… Ve kelimeler… Ve bütün kitap! Sonra da dünyadaki bütün kitaplar, harfler, kelimeler… Mânâlar!

 • İnsan, topraktandır… İnsanın tüm ‘ölçü’sü toprağa nazarandır… Toprakta ne varsa insan içindir… Ağaç, çiçek, ekin, bulut, yağmur, deniz ve o ayaklarımızın altından akan berrak ırmaklar…

 • Kısacık şu dünya hayatı için… Ruhuyla bağını kaybedenler bilsinler ki! Asıllarını! Cennet’i! Rablerine kavuşmayı kaybediyorlar… Halbuki ‘Ruh İyiliği’ Cennet’e dönebilmemiz için vazgeçilmezdir…

Hayati Sır

Bilin ki! ‘Hayati Sır’ olan… Sizden biridir… En sıradan ‘bir’ kuludur… Cenab-ı Allah’ın! ‘Bir’ gariptir… ‘Bir’ âşık! Rabbine ulaşmak için müellif… İbadet eder üzere müellif… Hiç durmadan müellif… Gözyaşları içinde muharrir… Secdede bile müellif… Af diler! Yalvarır! Daima ‘bir’ yardım bekler… ‘Bir’ işaret! Rabbinden gelen…

Hayati Sır… Şiirdir de! Şiirle ‘bir’ seyahattir… Meçhul olana ‘bir’ yol alıştır… Dünyanın tüm kıyılarını terk ediştir! Rabbimize! Şiirle de varabilme dileğidir…

Kimim ki ‘ben’! Kaç kimliğim var benim… Ey Rabbim! Tüm anlarını bilirim ben bu gökyüzünün… Yeryüzünün… Ne kadar insan varsa o kadarım… Hepsini bilmek isterim… Hisleri! Bilişleri! Bakışları! Uyumalarını! Rüyalarını! Hepsini bilmek isterim…

Tevhid Aşkı olmadan… Hiçbir ‘şey’i düşünmemeye çalışırım… Hepsini evvel zihnimde toplarım… Sonra! Akleden ‘bir’ kalple tefekkür ederim… Sonra da! En sonra da hepsini unutmak isterim… Terk ederim! Yazarım! Rabbim… Rabbim… Ben kim-im?

Bir şairken… Nasıl oldu da! ‘Hayati Sır’ oldum…

Metafizik ‘bir’ kalem! ‘Bir’ Yazı-Kalem! Ey!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sponsored links: hacklink, hacklink satın al, gaziantep escort, hacklink al
hacklink , Gaziantep escort, Mecidiyeköy Escort Bayan, betgram, elitbahis, modabet, yangın merdivenleri, alanya escort, Betorder, test31,